سرفصل رسانه‌ها

فرهنگ مردم (میراث معنوی ناملموس و ملموس)
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
افزوده‌ها
تیر ۳۰, ۱۳۹۹

رادیو؛ عکس از فرزاد امامی

در این سرفصل ابتدا، به‌اختصار به سنّت‌های رسانه‌ای و چگونگی انتشار اخبار در جامعه‌ی سنّتی و شفاهی مازندران اشاره شد و سپس نقش و اهمّیّت رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری و نیز تأثیرات رسانه‌های ماهواره‌ای و مجازی مورد ارزیابی قرار گرفت. بنابر نقش پراهمّیّت روزنامه‌ها در تحوّلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و انتشار اخبار و رویدادهای مازندران در چند دهه‌ی اخیر، در این فصل اوّلین روزنامه‌ها، به‌عنوان نخستین رسانه‌های مکتوب پس از انقلاب مشروطه در میان گروه‌های روشنفکری مازندران بررسی شدند. این روزنامه‌ها، به‌ویژه پس از تبعید رضاشاه و سال‌های آغازین پس از جنگ جهانی دوم، نقش مهمّی در آگاهی‌بخشی به مردم منطقه داشتند. در ادامه‌ی این فصل، ضمن معرّفی روزنامه و روزنامه‌نگاری در مازندران، به‌ویژه دو دسته از روزنامه‌ها، یعنی روزنامه‌های محلّی و ملّی معرّفی و روند انتشار اخبار و اطّلاعات در آنها تشریح شد. موضوع دیگر این بخش، معرّفی مشهورترین روزنامه‌نگاران بومی است. در بخش دیگری از این سرفصل، جایگاه رادیو و تلویزیون ارزیابی و در ادامه جایگاه صداوسیمای مازندران و شماری از شاخص‌ترین کارکنان و هنرمندان آنها بررسی شد. به دنبال بحث از رادیو و تلویزیون ملّی و محلّی، رادیوهای بیگانه همچون بی‌بی‌سی، رادیو شوروی (ملّی)، رادیو دویچه ویله و رادیو آمریکا و کانال‌های صوتی _ تصویری خارجی و ماهواره‌ها و نقش و نگرش آنها معرّفی شد. در پایان این بخش و پس از معرّفی رسانه‌های مجازی و تأثیرات و نقش آنها در سطوح مختلف اجتماعی و مخاطبان آنها از اقشار و سنین مختلف، مهم‌ترین مجلّات و فصلنامه‌های بومی و ملّی در استان نیز معرّفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *