سرفصل نام‌آوران

سرفصل شهرستان‌ها
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
سرفصل زبان‌تبری و زبان‌های گمنام و خاموش
تیر ۲۳, ۱۳۹۹

نام‌آوران

آگاهی ما از بزرگان و نام‌آوران تبرستان و مازندران، محدود به اواخر دوره‌ی ساسانی تا عصر کنونی است. بااین وجود، مازندران در همین دوره، از دانش، خرد و فرهیختگی شخصیّت‌های برجسته‌ای بهره برده است. گروهی از نام‌آوران مازندرانی در چارچوب جغرافیای تبرستان و مازندران و تعدادی دیگر در سطوح ملّی و گاه جهانی مطرح شدند.

مؤلّفان ما در این بخش، با استفاده از پژوهش‌های میدانی، فرهنگ‌نامه‌ها، دانشنامه‌ها و دیگر منابع، نام، زندگی، آثار، یادمان‌های عملی، فکری و میراث مادّی و معنوی بزرگان تبرستان و مازندران را استخراج و پس از خلاصه‌نویسی آثار و احوال شخصیّت‌های ممتاز، باتوجّه‌به جایگاه شغلی، نوع فعّالیّت و تأثیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنها را دسته‌بندی کردند. دانشمندان، حکما، فلاسفه، منجّمان، پزشکان، محقّقان، نویسندگان، شاعران، هنرمندانِ رشته‌های مختلف و بسیاری دیگر از افراد نام‌آور، از مهم‌ترین کسانی هستند که نام و مشخّصات و آثار آنان در این دانشنامه ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *