موسیقی

افزوده‌ها
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
تعزیه
تیر ۳۰, ۱۳۹۹

زنده‌یاد استاد احمد محسن‌پور و زنده‌یاد استاد طالبی

در مقدّمات و کلّیّات فصل موسیقی، تاریخچه‌ای از سنن خنیایی و موسیقایی در تبرستان و مازندران و سپس کارکردها و ویژگی‌های هریک از رپرتوارهای موسیقی این منطقه اعم از خنیاگری، موسیقی معیشتی، موسیقی جشن و سرور و موسیقی سوگ و موسیقی آیینی _ مذهبی در مناطق تبری‌زبان و محدوده‌های سرحدّی، بررسی و وجوه تمایز آنها تبیین شد. در ادامه، موقعیّت‌ها و مناسبت‌های اجرای موسیقی قومی و وضعیّت کنونی آن، با استفاده از تحقیقات میدانی گروهی از پژوهشگران نوشته شد. بخش دیگر به دسته‌بندی انواع کارگان‌ها (رپرتوارها)، اعم از کارگان‌های قومی _ بومی و کارگان‌های ردیفی اختصاص یافت و انواع لحن‌های آوازی با ریتم معیّن، ریتم فرّاخ و ریتم آزاد طبقه‌بندی و از زاویه‌ی قوم‌موسیقی‌شناسی ارزیابی شد. در ادامه‌ی این بخش، به ترتیب یادشده، رپرتوار‌های سازی و آوازی شامل کارگان‌های نی چوپانی (لـَلِه‌وا)، سرنا و دهل یا نقاره (دِسَرکوتن)، کارگان تنبور تبری (دوتار) و برخی کارگان‌های دیگر، دسته‌بندی و فرم‌ها و ساختار‌های فنّی این موسیقی بررسی و ارزیابی شد. در این فصل، انواع ساز‌های زخمه‌ای، کششی، بادی و کوبه‌ای به تفکیک معرّفی شدند. این فصل با معرّفی و تشریح بسیاری از واژگان، نام‌واژگان و اصطلاحات موسیقی مازندران به‌صورت مدخل‌های الفبایی پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *