ویژگی‌های دانشنامه‌ی تبرستان و مازندران

دانشنامه‌ی تبرستان و مازندران منتشر شد.
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
هیئت علمی فرانسه در ایران
سرفصل تاریخ
تیر ۱۰, ۱۳۹۹

دانشنامه‌ی تبرستان و مازندران از ویژگی‌هایی برخوردار است که می‌تواند الگویی مناسب برای دانشنامه‌نویسی نوین و قومی در ایران باشد.

جهت پرهیز از اشتباهات فردی، بیشتر موضوعات مداخل دانشنامه به‌صورت گروهی تألیف و تدوین گردیده است. به همین دلیل همه‌ی فصول و سرفصل‌ها به کارگروه‌هایی سپرده شد که از تخصصی لازم برخوردار بوده و براساس شیوه‌نامه‌ی دانشنامه، متون، اسناد و تصاویر هر سرفصل را مورد بازبینی چندباره قرار داده است.

این دانشنامه تلفیقی از ساختار مدخلی و موضوعی است و مداخل و موضوعات هر پدیده‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در سرفصل‌های جداگانه‌های جای‌گذاری شده تا کاربران و مخاطبان دانشنامه بتوانند همه‌ی مسائل و مداخل موضوعی خاص را به‌طور مثال دامپروری گالشی (گاوداری) و کُردی (گوسفندداری) در یک سرفصل مورد بررسی قرار داده و نیازمند مراجعه به جلدهای مختلف دانشنامه نباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *