دسته‌بندی نشده

تیر ۳۰, ۱۳۹۹

سرفصل رسانه‌ها

در این سرفصل ابتدا، به‌اختصار به سنّت‌های رسانه‌ای و چگونگی انتشار اخبار در جامعه‌ی سنّتی و شفاهی مازندران اشاره شد و سپس نقش و اهمّیّت رسانه‌های […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۹

افزوده‌ها

افزوده‌ها: 1- کتاب‌شناسی برای دسترسی آسان مخاطبان، کتاب‌شناسی و معرّفی آثار و منابع مهم و مکتوب درباره‌ی تبرستان و مازندران در جلد پایانی قرار گرفت. در […]