کارگروه‌های دانشنامه

تیر ۱۰, ۱۳۹۹
هیئت علمی فرانسه در ایران

سرفصل تاریخ

دانشنامه‌ی تبرستان و مازندران، علاوه‌بر نگارش تاریخ خاندان‌ها، حکومتگران و کنش‌گران سیاسی و نظامی، به تبیین تحوّلات اجتماعی نیز توجّه کرده است. در بخش اوّل، با […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹

معماری بومی

مازندران به‌دلیل ویژگی‌های آب‌وهوایی و بارش‌های فراوان، هم ازنظر کالبدی و هم از دریچه‌ی فضاسازی و مصالح و موادّ ساخت‌وساز، تمایزی آشکار با مناطق مرکزی ایران […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹

اقوام

در طول تاریخ، مهاجرین و گروه‌های قومی پرشماری وارد مازندران شدند. غیر از جابه‌جایی کلان‌ آریایی‌ها و آمیزش آنان با بومیان، دسته‌های غیربومی دیگری، شامل شاهزادگان […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹

سرفصل جغرافیای طبیعی و محیط‌زیست

مازندران با داشتن دریای مازندران در شمال، جلگه‌ها، دامنه‌ها و رشته‌کوه‌ البرز که همچون سدّی پیشاپیش جلگه‌های جنوبی این دریا قد برافراشته است، از حیث جغرافیای […]