شهرها

تیر ۲۳, ۱۳۹۹

سرفصل شهرستان‌ها

در این سرفصل، بیست‌ودو شهرستان و پنجاه‌وهشت شهر قدیمی و نوبنیاد مازندران از حیث وجه‌تسمیه، موقعیّت، وسعت، تقسیمات سیاسی، جمعیّت، تاریخ‌تمدّن و فرهنگ، تأسیسات شهری، محیط‌زیست، […]