ارتباط با ما


در ساعات اداری می‌توانید با شماره تلفن 01133200246 (+98) با دفتر دانشنامه در ارتباط باشید

آدرس: ساری - بلوار طالقانی - کوی امیرافشاری - مرکز پژوهش های مازندران شناسی فرهنگخانه مازندران